ДепартаментАдминистрация и управление

Актуално

banner-info-18-4_678x410_crop_478b24840a
18.04.2019 16:20

Представяне на том. 3 от 2018 г на Годишник на департамент „Администрация и управление“

Център за книгата – книжарница, корпус 1

Организатори:
Център за книгата
департамент „Администрация и управление“

Водещ:
доц. д-р Албена Павлова

Модератор:
проф. д-р Людмил Георгиев


Годишникът на департамент „Администрация и управление“ се явява първоприемник на годишника на департамент „Публична администрация“, излизал в продължение на 10 години. След обединението на департаментите „Бизнес администрация“ и „Публична администрация“, се създаде възможност за ново, по-разширено академично сътрудничество и по-широко научно поле, чийто израз намери отражение в тематиката и структурата на сборника. Тази година той съдържа статии в две направления - „Публично управление и публични политики“ и „Бизнесмениджмънт и управление на туризма“. В него освен преподаватели и докторанти от трите секции на департамента, със студии и доклади участват и колеги от Русия.