facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Актуално

1333620hdr_678x410_crop_478b24840a
21.07.2021 11:20

Награждаване на студентите, взели участие в конкурс за най-добро студентско есе „Гастрономически туристически турове“

Корпус 2, зала 301

Организатор:
департамент „Администрация и управление“, секция Туризъм

Водещ:
гл. ас. д-р Теодора Ризова

Участници:
студенти от бакалавърската програма „ Управление на туризма“-редовно и дистанционно обучение и студенти от магистърската програма „Мениджмънт на туристическия бизнес-редовно и дистанционно обучение участваха с самостоятелно разработени есета по темата. В конкурса взеха участие 27 студенти.

Наградените студентски есета ще бъдат публикувани в научен сборник „Икономика и бизнес в постпандемичния свят“ на департамент „Администрация и управление“.