ДепартаментАдминистрация и управление

Актуално

eu-bg_678x410_crop_478b24840a
10.11.2017 09:00

Национална научна конференция „10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството“

Конференция, насочена към представители на академичната общност, на публичния и частния сектор, и на гражданското общество

Корпус 1, Аула

Организатори:
департамент „Право“
департамент „Администрация и управление“, секция „Публична администрация“ 

Департамент „Право“ и секция „Публична администрация“ към департамент „Администрация и управление“ на Нов български университет имат удоволствието да Ви поканят да участвате и представите доклад в национална научна конференция на тема „10 години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството“, която ще се проведе на 10 ноември 2017 г. (петък) от 9.00 часа в Аулата на Нов български университет – гр.София.

Основната цел на научната конференция е да задълбочи анализа на действащите политики и законодателство в контекста на членството на Република България в ЕС, да бъдат обсъдени проблемни теми и предизвикателства в практиката на публичните институции, Съда на ЕС и националните съдилища. Едно десетилетие след присъединяването на България към Европейския съюз все по-важно е да се направи анализ на политическите, икономическите, обществените, образователните, културните и външнополитически ефекти от членството на България в Европейския съюз, да се оцени въздействието на политиките на ЕС върху публичната среда и въздействието на правото на ЕС върху националното ни законодателство. Изминалите десет години са период, през който в страната са настъпили видими и значителни промени, което налага техния задълбочен анализ, както на академично, така и на научно-практическо ниво.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Панел А: Въздействие на политиките на ЕС върху дейността на публичната администрация

• Политики за изграждане и функциониране на публичната администрация и за развитие на регионите
• Политики за добро публично управление на дейности за предоставяне на публични услуги
• Социални политики и жизнен стандарт

Панел Б: Въздействие на правото на ЕС върху националното законодателство и съдебната практика в следните области:

• Права на човека и конституционни принципи
• Законодателство, насочено към интеграция на вътрешния пазар - предизвикателства в сферата на гражданското и търговското право, развитие на регулирани, стабилни и глобално конкурентни финансови пазари в интерес на бизнеса и потребителите
• Социално законодателство (образование, здравеопазване, заетост)
• Бюджет и бюджетни приходи, митнически съюз, финансиране чрез публични ресурси - фондове на ЕС, обществени поръчки, публично-частно партньорство
• Правосъдие и вътрешен ред, сътрудничество в областта на наказателното право

По избрана от Вас тема или теми, предмет на конференцията, Ви каним да предложите доклад или научно съобщение, който да представите пред участниците в научната конференция.

Изказвания към участниците в конференцията 
Участниците ще имат възможност за представяне на експозе и/или презентация на докладите в рамките на 10 минути. 
Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в електронно издание, притежаващо ISSN. 
Не се заплаща такса за участие.

Срокове: 
За заявяване на участие – 15.10.2017 г. 
За представяне на докладите и научните съобщения в изискуемия формат за публикуване – 30.10.2017 г. 
За да заявите участие в конференцията, моля попълнете и изпратете приложената регистрационна форма по електронен път до 15.10.2017 г. на e-mail : conferenceNBU.2017@gmail.com

Приложение 1: Регистрационна форма
Приложение 2: Изисквания към докладите

 

Организационен и научен комитет:

Департамент „Право“

проф. д-р Благой Видин
проф. д-р Екатерина Михайлова
гл. ас. д-р Деница Топчийска
гл. ас. д-р Гинка Симеонова

Департамент „Администрация и управление“, секция „Публична администрация“ 
проф. д-р Николай Арабаджийски 
проф. д-р Людмил Георгиев 
доц. д-р Юлияна Гълъбинова