ДепартаментАдминистрация и управление

Актуално

nbu2015-1_678x410_crop_478b24840a
09.04.2016 14:00

Междууниверситетска студентска научна конференция „Туризмът – нови проблеми, нови решения“

VI Национален форум „Наука без граници“

Корпус 1, зала 407

Организатори:
департамент „Администрация и управление“
БП „Туризъм“
МП „Управление на туризма“

Модератори:
доц. д-р Ирена Емилова,
проф. д-р Манол Рибов

Участници:
студенти от професионалното направление 3.9 Туризъм от СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС, ЮЗУ „Св. Неофит Рилски“, МВБУ, под научното ръководство на преподаватели от университетите в страната.

И тази година Нов български университет бе избран да посрещне, в ролята на домакин, шестото поредно издание на Междууниверситетска студентска научна конференция „Туризмът – нови проблеми, нови решения“. Важността на събитието се определя не само от факта, че университетът е негов домакин за пети пореден път, но и поради това, че то ще предостави възможност на студентите, обучаващи се в различни висши учебни заведения в страната, да обменят своите идеи и виждания за развитието на туризма в световен мащаб.

Отличителна черта на събитието е, че то развива допълнителни професионални знания и умения от страна на студентите в областта на туризма.