facebook

ДепартаментАдминистрация и управление

Актуално

1855523-copy_678x410_crop_478b24840a
09.07.2021 10:00

Международна научно – практическа конференция „Икономика и бизнес в постпандемичния свят“

Конферентна зала - база на „Мини Марица изток“ - Старозагорски минерални бани


Организатори:
департамент „Администрация и управление“
департамент „Икономика“


Водещ:
доц. д-р Ботьо Захаринов


Модератори:
доц. д-р Ботьо Захаринов
гл. ас. д-р Теодора Ризова


Участници:
Научната колегия на департаменти „Администрация и управление“ и „Икономика“ на Нов български университет; Институт за наука, култура, изкуство и спорт (Куманово)-РСМ; МИТ Университет – Скопие -РСМ; Университет УНИОН „Никола Тесла“, Белград-Сърбия; Университет „Ян Кохановски“, Келце-Полша; представители на бизнеса и обществени организации


Глобалният бизнес се трансформира и дигитализира сериозно последните години, което стимулира компаниите, мениджърите и учените да търсят нови начини за създаване и поддържане на конкурентно предимство в условията на турбулентна и непредсказуема среда.

COVID-кризата през 2020-21 г. доведе до нови предизвикателства пред бизнеса, правителствата и обществото. Трансформирането на несигурността в източник на потенциални ползи е в дневния ред на бизнеса и академичните среди. То е и основния фокус в работата на  Международната научно-практическата конференция „Икономика и бизнес в постпандемичния свят“.

Докладите, научните съобщения и  дискусиите по време на конференцията имат за цел не само да изследват въздействието и последиците на COVID - кризата върху икономиката, бизнеса и обществото, но и да предложат нови организационни модели и решения в условията на  постпандемична среда.


Основни тематични направления:

  • Дигитализация в бизнеса и обществото- идеи, подходи и модели за развитие;
  • Мениджмънт, маркетинг, иновации и човешки капитал;
  • Секторни политики: туризъм и логистика-състояние и перспективи.