ДепартаментАдминистрация и управление

Актуално

books7_678x410_crop_478b24840a
10.06.2019 13:00

Междудепартаментен семинар за представяне на резултатите по проект за участие в 61-ия Конгрес “Pour une recherche économique efficace” („За ефективни икономически изследвания“) на AIELF (Международната асоциация на икономистите с френски език)

Тема 1. Изкуственият интелект в услуга на по-ефективното вземане на управленско решение Тема 2. Публични политики за развитие на социалната икономика в България

Корпус 1, Зала 207

Организатори:
Департамент „Администрация и управление“
Департамент „Икономика“

Водещи:
Гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева
Гл. ас. д-р Цветелина Маринова

Модератор:
Гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева

Участници:
Студенти и преподаватели от департаменти „Администрация и управление“, „Икономика“ и други.


Целта на семинара е да бъдат представени резултатите от изпълнението на проекта. Акцентите на семинара са насочени към двете теми на изследвания на участващите лектори.

Лекторите са преподаватели от НБУ.

Гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева e преподавател в Департамент „Администрация и управление“. Изследователските й интереси са в областта на конкурентоспособността, бизнес средата, предприемачеството, иновациите и изкуствения интелект.

Гл. ас. д-р Цветелина Маринова е преподавател в Департамент „Икономика“. Изследователските й интереси са в областта на европейската икономическа и парична интеграция, социалната икономика и социалните пари.