ДепартаментАдминистрация и управление

Актуално

nbu2015-2_678x410_crop_478b24840a
13.04.2016 14:40

Лекция „Практически аспекти при разработването на анимационен туристически продукт и изисквания към аниматора“

Корпус 2, зала 212

Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Лектор:
Магдалена Богданова, аниматор в BVS Entertainment

Модератор:
ас. д-р Маргарита Мишева

Участници:
студенти в курс BATB534 „Туристическа и спортна анимация“, БП „Туризъм“

BVS Entertainment е основана през 2008 г. и е една от водещите фирми, предоставяща допълнителни туристически услуги и по-конкретно разработване на анимационни продукти в областта на хотелската анимация (всички хотели с марката „RIU” в България, с немската туристическа компания Der Touristik - LTI Classic, LTI Premium и PrimaSol).

В лекцията ще се обърне внимание на практическите аспекти при разработването на анимационния продукт, като ще се идентифицират основните изисквания към аниматорския екип и съдържанието на анимационната програма. Пряко ще бъдат засегнати въпросите, свързани с управлението на този тип специфична дейност, провежданите фирмени обучения и прилагането на вътрешнофирмените стандарти.

Отличителна черта на събитието е, че е студентите ще имат възможност да се запознаят отблизо с тенденциите и практиките при формирането на анимационния продукт, участвайки активно в планираната в края на лекцията дискусия.